Überspringen zu Hauptinhalt

Impuls Beadadads

Nus enconuschein las beadadads sco cumpart dil priedi sil cuolm, oravontut egl evangeli da Mattiu 5,3–12. Mintga verset entscheiva cul plaid «beai». Quei plaid savess era vegnir translataus cun «ventireivels». Igl ei ina sort program da veta cristiana.

Cuolm dallas beadadads en Israel

 

Las beadadads cheu sut ein buca biblicas, denton vulan era ellas promover ina bien esser sin via tras la veta.

Beadadads per tals che han intec humor e sabientscha

Beai quels che san rir sur da sesezs:
els vegnan adina a ver enzatgel per lur divertiment.

Beai quels che san differenziar denter in cuolm ed in mun da talpas:
els vegnan a spargnar a sesezs bla fastedis e quitaus.

Beai quels che pon quescher e san tedlar:
els vegnan ad endriescher bia niev. Beai quels ch’ein perderts avunda da buca prender sesezs menia serius: el vegnan a vegnir stimai da bia concarstgauns.

Beai quels che capeschan quei che auters dattan d’entellir e secreien buca nunremplazzabels:
els vegnan a raccoltar bia legria.

Beai quels che han adina in surrir sin lur fatscha e van buca entuorn sco vischnauncas barschadas:
lur via vegn ad esser sclarida da bia sulegi.

Beai quels ch’ein stgis d’interpreter cun beinvuglientscha il far e demanar dils asens:
els vegnan forsa taxai per carstgauns eia davos la glina, mo quei ei il prezi dalla carezia.

Beai quels che prendan serius las caussas pintgas e ruasseivel las caussns seriusas:
els vegnan a vegnir lunsch ella veta.

Beai quels che patratgan avon che agir e fan oraziun avon cha tschintschar:
els vegnan ad impedir in tschuat tupadads.

Beai quels che queschan e fan bucca dar rir, era cu ins tachancuna ad els il plaid e passa ad els giu pils peis:
els ein fetg damaneivel al spért digl evangeli.

Beai quels ch’ein habels da ruassar e durmir senza adina encurir perstgisas:
els vegnan a contonscher sabientscha.

Beai quels ch’entaupan e carezan il Segner en tuts concarstgauns ed en tuttas caussas:
els vegnan a derasar bia glisch, buontad e legria.

An den Anfang scrollen